Liên hệ

Đỗ Trung kiên
Quản Lý

SĐT: 0934.619.720

Nguyễn Hữu Đại
Kĩ thuật viên

SĐT: 0777.8157.97

Nguyễn Yến Ngọc
Kinh doanh

SĐT: 0987.7521.08

VIET ANH TRADING AND COMPUTER TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD

STORE: No 71B Tam Khuong Quarter, Dong Da  District, Hanoi

OFFICE: No.59 Lane 354/137 Truong Chinh Street, Khuong Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi.

CUSTOMERS SERVICE: No.1 Lane 50 Tam Khuong Quarter, Dong Da District, Ha Noi.

Email: info@vietanhcomputer.com

Phone: 024.3557.4666 – 0904.971.899

Website: www.vietanhcomputer.com